New
Đất-trồng-hoa-kiểng-Tropical-Pro-3D-mat-truoc
Đất-trồng-hoa-kiểng-Tropical-Pro-3D-mat-truoc
Đất-trồng-hoa-kiểng-Tropical-Pro-3D-mat-sau

Đất trồng hoa kiểng Tropical Pro

Đã bán 1934
Thương hiệu TROPICAL

60.000 

Đất trồng hoa kiểng Tropical Pro với hàm lượng lớn đất đỏ bazan giữ dinh dưỡng, bổ sung mùn hữu cơ tăng hàm lượng dinh dưỡng dành hoa kiểng, kiểng lá.

Dùng hoàn toàn nguyên liệu sạch có kiểm soát và tối ưu, nguồn gốc tự nhiên, bổ sung đạm từ phân bò ủ hoai, bổ sung men vi sinh giúp cây dễ hấp thụ dinh dưỡng từ đất.

KHÔNG sử dụng mùn rác sinh hoạt hoặc bùn sông.

Thông tin

  • Thành phần: Mùn hữu cơ, đất đỏ bazan, phân bò ủ hoai, men vi sinh
  • Thể tích: 20 lít
  • Trọng lượng: 10 kg
Alo/zalo: 0326 307 239

Đất trồng hoa kiểng Tropical Pro với hàm lượng lớn đất đỏ bazan giữ dinh dưỡng, bổ sung mùn hữu cơ tăng hàm lượng dinh dưỡng dành hoa kiểng, kiểng lá.

Dùng hoàn toàn nguyên liệu sạch có kiểm soát và tối ưu, nguồn gốc tự nhiên, bổ sung đạm từ phân bò ủ hoai, bổ sung men vi sinh giúp cây dễ hấp thụ dinh dưỡng từ đất.

KHÔNG sử dụng mùn rác sinh hoạt hoặc bùn sông.

Thông tin

  • Thành phần: Mùn hữu cơ, đất đỏ bazan, phân bò ủ hoai, men vi sinh
  • Thể tích: 20 lít
  • Trọng lượng: 10 kg