Đồng hồ đo áp mang lại nhiều giá trị giúp bạn kiểm tra, đo lường áp suất trong hệ thống tưới. Đặc biệt nó giúp phát hiện khi bị bục ống.

Thế giới làm vườn là đơn vị phân phối Đồng hồ hẹn giờ hàng Rivulis, Hãng Azud.