Sắp xếp theo

Bán chạy Mới nhất
3.500 
1.500 1.800 
1.200 2.000 
3.500 5.000 
2.400 3.000 
3.800 6.000 
7.900 9.000 
8.000 

Phụ kiện ống PE 25mm sử dụng kết nối ống LDPE trong hệ thống tưới tự động, Phụ kiện ống PE 25mm thường bao gồm Nối, Tê, Co, Khởi thủy, van ống 25mm