Phụ kiện ống PE 25mm

Co ống PE 25mm

3.500 

Phụ kiện ống PE 25mm

Gioăng cao su ống PE 25mm

1.800 

Phụ kiện ống PE 25mm

Khóa cuối ống PE 25mm

1.200 2.000 

Phụ kiện ống PE 25mm

Khởi thủy ống PE 25mm

3.500 5.000 

Phụ kiện ống PE 25mm

Nối ống PE 25mm

2.400 3.000 

Phụ kiện ống PE 25mm

Nút bít ống PE 25mm

Liên hệ

Phụ kiện ống PE 25mm

Tê ống PE 25mm

4.000 6.000 

Phụ kiện ống PE 25mm

Van khởi thủy ống PE 25mm

7.900 9.000 

Phụ kiện ống PE 25mm

Van ống PE 25mm

8.000 

Phụ kiện ống PE 25mm sử dụng kết nối ống LDPE trong hệ thống tưới tự động, Phụ kiện ống PE 25mm thường bao gồm Nối, Tê, Co, Khởi thủy, van ống 25mm