Phụ kiện ống PE 20mm

Co ống PE 20mm

Liên hệ

Phụ kiện ống PE 20mm

Gioăng cao su ống PE 20mm

1.100 

Phụ kiện ống PE 20mm

Khóa cuối ống PE 20mm

1.100 2.940 

Phụ kiện ống PE 20mm

Khởi thuỷ ống PE 20mm

2.700 5.800 

Phụ kiện ống PE 20mm

Nối ống PE 20mm

Liên hệ

Phụ kiện ống PE 20mm

Nút bít ống PE 20mm

1.300 

Phụ kiện ống PE 20mm

Tê ống PE 20mm

Liên hệ

Phụ kiện ống PE 20mm

Van khởi thủy ống PE 20mm

7.500 

Phụ kiện ống PE 20mm

Van ống PE 20mm

6.000 10.000 

Phụ kiện ống PE 20mm sử dụng để kết nối ống xương cá LDPE cỡ 20mm trong hệ thống tưới tự động.