Dụng cụ tưới

Bình tưới PY 

20.000 

Dụng cụ tưới

Bình tưới Tramontina

349.000 

Dụng cụ tưới

Bình xịt Tramontina

98.000 281.000 
198.000 

Dụng cụ làm đất

Cào làm vườn Cellfast Ergo

170.000 

Dụng cụ làm đất

Chĩa làm vườn Tramontina mini

64.000 

Dụng cụ cắt tỉa

Cưa cắt cành cán dài Tramontina

1.369.000 

Dụng cụ cắt tỉa

Cưa cắt cành Tramontina

531.000