Số tài khoản BIDV

  • Nguyễn Minh Đức
  • Số tài khoản: 1321 00000 81477
  • Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Nam Sài Gòn

Số tài khoản VCB

  • Nguyễn Minh Đức
  • Số tài khoản: 0181 003 546 992
  • VCB Nam Sài Gòn