Cây nội thất, văn phòng

Cây Bàng Singapore

80.000 220.000 

Cây nội thất, văn phòng

Cây phát tài núi

Liên hệ

Cây nội thất, văn phòng

Cây trầu bà thanh xuân

Liên hệ

Cây nội thất, văn phòng

Cây trầu rồng Philodendron Dragon

200.000 450.000 

Cây nội thất, văn phòng

Monstera deliciosa

28.000 1.000.000 

Cây nội thất, văn phòng

Monstera mini

180.000 430.000 
150.000