Phụ kiện ngành tưới

Chia Rivulis

1.500 2.000 

Phụ kiện ống PE 16mm

Chữ thập ống PE 16mm

6.100 12.000 

Phụ kiện ống nhỏ giọt 17mm

Co ống nhỏ giọt 17mm

10.000 15.000 

Phụ kiện ống PE 16mm

Co ống PE 16mm

Liên hệ

Phụ kiện ống PE 20mm

Co ống PE 20mm

Liên hệ

Phụ kiện ống PE 25mm

Co ống PE 25mm

3.500 

Phụ kiện ống PE 6mm

Co ống PE 6mm

800 4.800 

Phụ kiện ống PE 8mm

Co ống PE 8mm

2.700 

Phụ kiện ngành tưới

Cút nối ren trong Tramontina

37.000 

Phụ kiện ngành tưới

Đục lỗ Rivulis

60.000 200.000