81.000 

Dụng cụ tưới

Bình tưới Tramontina

349.000 

Dụng cụ tưới

Bình xịt Tramontina

98.000 281.000 
209.000 384.000 

KIT tưới tự động

Bộ ống tưới Tramontina Flex xanh

139.000 369.000 
290.000 523.000