380.000 600.000 
209.000 384.000 

KIT tưới tự động

Bộ ống tưới Tramontina Flex xanh

139.000 369.000 
290.000 523.000 

Ống dẫn nước

Giá treo ống Tramontina

47.000 

Ống dẫn nước

Ống nước Tramontina Flex 

176.000 404.000 

Ống dẫn nước

Ống PE Rivulis

3.100 3.300 
380.000 600.000