Cổ dê ống nước 1
Cổ dê ống nước 1
Cổ dê ống nước
Cổ dê ống nước 2

Cổ dê ống nước

Đã bán 1057
Thương hiệu Driptec

Liên hệ

Cổ dê ống nước là một trong những công cụ thông dụng dùng để siết chặt đường ống tải nước, thường được sử dụng trong trong thi công hệ thống đường ống tải nước. Cổ dê ống nước có ưu điểm siết chặt hơn do có 2 lớp siết. Sản phẩm chắc chắn, con ốc lớn, dây đai kẽm mạ đồng lớn.

Alo/zalo: 0326 307 239

Cổ dê ống nước là một trong những công cụ thông dụng dùng để siết chặt đường ống tải nước, thường được sử dụng trong trong thi công hệ thống đường ống tải nước. Cổ dê ống nước có ưu điểm siết chặt hơn do có 2 lớp siết. Sản phẩm chắc chắn, con ốc lớn, dây đai kẽm mạ đồng lớn.