Phụ kiện ống PE 6mm

Co ống PE 6mm

800 4.800 

Phụ kiện ống PE 6mm

Nối ống PE 6mm

500 20.000 

Phụ kiện ống PE 6mm

Nối tứ thông ống PE 6mm

6.000 

Phụ kiện ống PE 6mm

Nút bít ống PE 6mm

600 3.000 

Phụ kiện ống PE 6mm

Tê ống PE 6mm

700 4.000 

Phụ kiện ống PE 6mm

Van ống PE 6mm

2.500 10.000 

Phụ kiện ống PE 6mm sử dụng kết nối ống LDPE 6mm trong hệ thống tưới. Bộ phụ kiện ống PE 6mm thường gồm: Nối thẳng, tê, co, van 6mm..