Sắp xếp theo

Bán chạy Mới nhất
800 4.800 
1.200 12.000 
500 45.000 
600 3.000 
700 4.000 
2.500 10.000 

Phụ kiện ống PE 6mm sử dụng kết nối ống LDPE 6mm trong hệ thống tưới. Bộ phụ kiện ống PE 6mm thường gồm: Nối thẳng, tê, co, van 6mm..