Phòng trừ sâu bệnh

Combo Chế Phẩm Sinh Học Abii

155.000 

Phòng trừ sâu bệnh

Dầu Neem nguyên chất ép lạnh

80.000 150.000 
-47%

Phòng trừ sâu bệnh

Dung dịch trừ bệnh SAIZOLE 5SC

45.000 
-47%
45.000 
-47%
45.000 
-47%
45.000 
-47%

Phòng trừ sâu bệnh

Thuốc trừ ốc BOSAGO 12AB

45.000