Phụ kiện ống PE 16mm

Chữ thập ống PE 16mm

6.100 12.000 

Phụ kiện ống PE 16mm

Co ống PE 16mm

Liên hệ

Phụ kiện ống PE 16mm

Gioăng cao su ống PE 16mm

1.100 

Phụ kiện ống PE 16mm

Khóa cuối ống PE 16mm

1.100 2.940 

Phụ kiện ống PE 16mm

Khởi thủy ống PE 16mm

2.000 4.700 

Phụ kiện ống PE 16mm

Nối ống chuyển cỡ PE

Liên hệ

Phụ kiện ống PE 16mm

Nối ống PE 16mm

Liên hệ

Phụ kiện ống PE 16mm

Nút bít ống PE 16mm

1.500 1.700 

Phụ kiện ống PE 16mm

Tê ống PE 16mm

2.000 12.000 

Phụ kiện ống PE 16mm

Van khởi thuỷ ống PE 16mm

6.500 

Phụ kiện ống PE 16mm

Van ống PE 16mm

6.000 25.000 

Phụ kiện ống PE 16mm

Van Teco Testa Roja 16mm ren ngoài

25.000 

Phụ kiện ống PE 16mm sử dụng trong hệ thống tưới để kết nối các loại ống LDPE đường kính 16mm.

Các thương hiệu phụ kiện ống PE 16mm: Azud, Dekko, DIG, Teco, Rivulis, Chinadrip, Nhà Bè Agri.

List sản phẩm:

  • Nối ống PE 16mm, nối chuyển cỡ ren 21mm, 27mm
  • Tê ống PE 16mm, Tê chuyển cỡ ống ren 21mm, 27mm
  • Co ống PE 16mm, Co chuyển cỡ ren 21mm, 27mm
  • Khởi thủy ống PE 16mm; Van khởi thủy ống PE 16mm
  • Van khống PE 16mm, van chyển cỡ ren 21mm, 27mm
  • Chuyển cỡ ống 16mm sang 20mm, 25mm