Sắp xếp theo

Bán chạy Mới nhất
1.400 15.000 
800 1.100 
1.100 1.700 
2.100 10.000 
1.400 30.000 
6.100 12.000 
1.600 1.700 
2.100 12.000 
6.300 6.900 

Phụ kiện ống PE 16mm sử dụng trong hệ thống tưới để kết nối các loại ống LDPE đường kính 16mm.

Các thương hiệu phụ kiện ống PE 16mm: Azud, Dekko, DIG, Teco, Rivulis, Chinadrip, Nhà Bè Agri.

List sản phẩm:

  • Nối ống PE 16mm, nối chuyển cỡ ren 21mm, 27mm
  • Tê ống PE 16mm, Tê chuyển cỡ ống ren 21mm, 27mm
  • Co ống PE 16mm, Co chuyển cỡ ren 21mm, 27mm
  • Khởi thủy ống PE 16mm; Van khởi thủy ống PE 16mm
  • Van khống PE 16mm, van chyển cỡ ren 21mm, 27mm
  • Chuyển cỡ ống 16mm sang 20mm, 25mm