Phụ kiện ống PE 8mm

Co ống PE 8mm

2.700 

Phụ kiện ống PE 8mm

Nối ống PE 8mm

1.800 10.000 

Phụ kiện ống PE 8mm

Tê ống PE 8mm

2.700 

Phụ kiện ống PE 8mm dùng kết nối ống LDPE hoặc ống nhỏ giọt cỡ 8mm. Phụ kiện thường gồm nối, tê, co, chuyển cỡ ren.