Sắp xếp theo

Bán chạy Mới nhất
2.700 
1.800 10.000 
2.700 

Phụ kiện ống PE 8mm dùng kết nối ống LDPE hoặc ống nhỏ giọt cỡ 8mm. Phụ kiện thường gồm nối, tê, co, chuyển cỡ ren.