Sắp xếp theo

Bán chạy Mới nhất
2.700 6.000 
1.700 35.000 
1.100 3.000 
6.200 7.500 
6.000 10.000 
2.000 6.200 
2.600 6.500 

Phụ kiện ống PE 20mm sử dụng để kết nối ống xương cá LDPE cỡ 20mm trong hệ thống tưới tự động.