Đất trồng đa dụng Tropical Pro mặt trước
Đất trồng đa dụng Tropical Pro mặt trước
Đất trồng đa dụng Tropical Pro mặt sau

Đất trồng đa dụng Tropical Pro

Đã bán 1026
Thương hiệu TROPICAL

Liên hệ

Đất trồng đa dụng Tropical Pro với hàm lượng lớn đất đỏ bazan giữ dinh dưỡng, bổ sung mùn hữu cơ tăng hàm lượng dinh dưỡng cho rau ăn lá, rau củ, thân leo.

Đất trồng đa dụng Tropical Pro dùng hoàn toàn nguyên liệu sạch có kiểm soát và tối ưu, nguồn gốc tự nhiên, bổ sung đạm từ phân bò ủ hoai, bổ sung men vi sinh giúp cây dễ hấp thụ dinh dưỡng từ đất.

KHÔNG sử dụng mùn rác sinh hoạt hoặc bùn sông.

Thông tin

  • Thành phần: Mùn hữu cơ, đất đỏ bazan, phân bò ủ hoai, men vi sinh
  • Thể tích: 10dm3
Alo/zalo: 0326 307 239

Đất trồng đa dụng Tropical Pro với hàm lượng lớn đất đỏ bazan giữ dinh dưỡng, bổ sung mùn hữu cơ tăng hàm lượng dinh dưỡng cho rau ăn lá, rau củ, thân leo.

Đất trồng đa dụng Tropical Pro dùng hoàn toàn nguyên liệu sạch có kiểm soát và tối ưu, nguồn gốc tự nhiên, bổ sung đạm từ phân bò ủ hoai, bổ sung men vi sinh giúp cây dễ hấp thụ dinh dưỡng từ đất.

KHÔNG sử dụng mùn rác sinh hoạt hoặc bùn sông.

Thông tin

  • Thành phần: Mùn hữu cơ, đất đỏ bazan, phân bò ủ hoai, men vi sinh
  • Thể tích: 10dm3