Ống tưới nhỏ giọt Olympia Blue (2)
Ống tưới nhỏ giọt Olympia Blue (2)
Ống nhỏ giọt Olympia blue (1)
Ống nhỏ giọt Olympia blue (2)
Ống olympia blue
Ống Olympia blue (3)

Ống tưới nhỏ giọt Olympia Blue

Đã bán 1906
Thương hiệu Nha Be Agri

Liên hệ

Ống tưới nhỏ giọt Olympia blue được đóng cuộn theo cách thức 1,000m/cuộn, với nhiều khoảng cách lỗ, lưu lượng đa dạng và độ dày thành ống khác nhau. 

Thông tin

 • Đường kính: 16mm
 • Độ dày: 0.15mm, 0.20mm
 • Khoảng cách lỗ: 10cm, 15cm, 20cm
 • Lưu lượng: 2lít
 • Phân phối bởi : Nhà bè Agri
 • Xuất xứ: Trung Quốc
Sản phẩm Lưu lượng Đường kính Độ dày Khoảng cách
Ống Olympia Blue 1.4, 2.0, 3.0 lít/giờ/lỗ nhỏ giọt 16mm 0.15mm 10cm
Ống Olympia Blue 1.4, 2.0, 3.0 lít/giờ/lỗ nhỏ giọt 16mm 0.15mm 15cm
Ống Olympia Blue 1.4, 2.0, 3.0 lít/giờ/lỗ nhỏ giọt 16mm 0.15mm 20cm
Ống Olympia Blue 1.4, 2.0, 3.0 lít/giờ/lỗ nhỏ giọt 16mm 0.20mm 10cm
Ống Olympia Blue 1.4, 2.0, 3.0 lít/giờ/lỗ nhỏ giọt 16mm 0.20mm 15cm
Ống Olympia Blue 1.4, 2.0, 3.0 lít/giờ/lỗ nhỏ giọt 16mm 0.20mm 20cm

 

Alo/zalo: 0326 307 239
Danh mục: , Từ khóa:

Ống tưới nhỏ giọt Olympia blue được đóng cuộn theo cách thức 1,000m/cuộn, với nhiều khoảng cách lỗ, lưu lượng đa dạng và độ dày thành ống khác nhau. 

Thông tin

 • Đường kính: 16mm
 • Độ dày: 0.15mm, 0.20mm
 • Khoảng cách lỗ: 10cm, 15cm, 20cm
 • Lưu lượng: 2lít
 • Phân phối bởi : Nhà bè Agri
 • Xuất xứ: Trung Quốc
Sản phẩm Lưu lượng Đường kính Độ dày Khoảng cách
Ống Olympia Blue 1.4, 2.0, 3.0 lít/giờ/lỗ nhỏ giọt 16mm 0.15mm 10cm
Ống Olympia Blue 1.4, 2.0, 3.0 lít/giờ/lỗ nhỏ giọt 16mm 0.15mm 15cm
Ống Olympia Blue 1.4, 2.0, 3.0 lít/giờ/lỗ nhỏ giọt 16mm 0.15mm 20cm
Ống Olympia Blue 1.4, 2.0, 3.0 lít/giờ/lỗ nhỏ giọt 16mm 0.20mm 10cm
Ống Olympia Blue 1.4, 2.0, 3.0 lít/giờ/lỗ nhỏ giọt 16mm 0.20mm 15cm
Ống Olympia Blue 1.4, 2.0, 3.0 lít/giờ/lỗ nhỏ giọt 16mm 0.20mm 20cm