New
Đạm cá hữu cơ organic-Gem

Đạm cá hữu cơ “Organic Gem” USA

Đã bán 1606
Thương hiệu NoBrand

40.000 

Đạm cá hữu cơ “Organic Gem” được NK Mỹ với thành phần 100% đạm cá. Phù hợp cho bón lá và gốc.

Thông tin

 • Thể tích: 100ml
 • Trọng lượng: 0,2 kg
 • Chất hữu cơ: 50 %
 • Đạm tổng số Nts: 3 %
 • Lân hữu hiệu P2O5 hh: 3 %
 • Tỷ trọng: 1,1
 • Tỷ lệ C/N: 8,5
 • pH H2O: 5,4

 

Alo/zalo: 0326 307 239
Danh mục:

Đạm cá hữu cơ “Organic Gem” được NK Mỹ với thành phần 100% đạm cá. Phù hợp cho bón lá và gốc.

Thông tin

 • Thể tích: 100ml
 • Trọng lượng: 0,2 kg
 • Chất hữu cơ: 50 %
 • Đạm tổng số Nts: 3 %
 • Lân hữu hiệu P2O5 hh: 3 %
 • Tỷ trọng: 1,1
 • Tỷ lệ C/N: 8,5
 • pH H2O: 5,4